Управление на имоти

Дойде сезонът на квартирите. Всеки, който има свободен имот, се опитва да го даде под наем, за да спечели от него. Да се намерят добри наематели се оказва не лека задача. Но най-трудно е на хората притежаващи имот в град, където не живеят. Предимно за тях е нашата услуга, УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, а защо не и за всички заети хора, които нямат време и нерви да се занимават с наематели.

Какво е най-важно да знаем за тази услуга:

Брокерът има значително по-голям интерес да отдаде имота под наем бързо, защото освен комисионната, ще получава ежемесечни малки вноски за управлението.

Брокерът, носейки отговорността за наемателите, ще може по-точно да ги подбере, за да не си създава излишни грижи, а съответно и за Вас.

Брокерът ще проверява редовно ли плащат наемателите консумативите си, или ще поеме отговорността той да ги заплаща за тяхна сметка.

Брокерът ще проверява ежемесечно състоянието и поддръжката на имота и ще Ви уведомява незабавно.

Брокерът ще отстранява всички дребни повреди, за сметка на наемателя  или собственика, само с Ваше изрично съгласие.

Брокерът ще следи стриктно за изпълнението на договорът за наем.

Брокерът ще внася по Ваша банкова сметка, месечния наем в срок.

Брокерът ще Ви предоставя информация за всички приходи и разходи по имота.

Това е нашето предложение, дали ще се възползвате зависи от Вас.

 Пепа Стойнова