Posts by admin

Срещу главоболия

Кога човек получава главоболие? Когато се разболява. Когато има проблеми. Когато трябва да вземе важно решение. При всички случаи най-добре е да отидетe  при специалист, с помощта на който да решите проблемите си и да спрете главоболията. При сделките с недвижими имоти, хората си създават много главоболия. Да вземат решение било за покупка, продажба, наем или […]


Анализ на пазара за недвижими имоти във Велико Търново

Пазарът за недвижими имоти във Велико Търново бележи слаб, но продължителен спад в цените . На годишна база той достигна 9.8% спрямо миналата година. Броят на сделките през второто шестмесечие традиционно е по-голям от първото. На предна линия застанаха панелните апартаменти, към които се завърна интересът заради по-ниските цени и доброто местоположение.   Значително по-ниските цени […]