Анализ на пазара на Недвижими имоти за 2017г. и тенденции за 2018г.

От година и половина има трайна тенденция за увеличаване броя на сделките на Недвижими имоти и повишаване на цените в рамките на 8 -10 % за годината.

Това се обуславя от ниските лихви при ипотечните кредити, икономическия растеж в страната, намаляването на безработицата, повишаването на доходите на населението.

Жилищният пазар бе разпределен почти по равно – сделки за инвестиции и сделки за лично ползване.

Най-желано бе новото строителство. Възвърна се интересът към сделките ” на зелено” от утвърдени инвеститори и от добрата дестинация на някои от новите строежи.

Панелните жилища също имаха своите почитатели. Санирането на блоковете допринесе до значително повишаване на цените.

Хората в пенсионна и пред пенсионна възраст се насочиха към извън градски къщи с двор. Те освен към селата до 10км от Велико Търново, където цените са високи, проявиха интерес и към по-далечни села, като Поликрайще, Ресен, Хотница, Ново село, Капиново, Велчево.

Като студентски град, наемите също имаха отражение на пазара за недвижими имоти. Няколко хотела, в които настаняваха студенти, станаха сериозна конкуренция на свободния пазар. Старите и неосъвременени квартири не можаха да намерят наематели.

Пазарът за Недвижими имоти през 2018 година ще остане подобен на 2017г. Основните тенденции като икономически растеж, ръст на доходите и заетостта ще се запазят, което е предпоставка за активност на имотния пазар. Очакваното приемане на страната ни в Шенген и еврозоната ще доведе до увеличение на цените на имотите.

Предвижданото увеличение на лихвите по кредитите, към края на годината ще окаже влияние и ще увеличи броя на сделките около средата на годината, а към края на 2018г се очаква лек спад.

Пепа Стойнова