Изповядването на данъчна оценка е в историята

Една от индикациите за това колко дълбока е кризата в областта на недвижимите имоти, беше фактът, че две години след идването й, някой собственици продадоха имотите си на по-ниска цена от данъчната оценка. Тогава тази новина изненада не толкова брокерите на имоти, колкото собствениците. За тях това имаше отрезвяващ ефект и не малка част от тях именно тогава осъзнаха, че имотният балон се е спукал.

Днес, пет години след срива на пазара, много от клиентите предпочитат вече в нотариалните актове да пише реалната цена на имота. Не само защото тя е по-ниска и съответно няма да платят високи данъци и нотариални такси, но и защото осъзнаха, че това им носи сигурност.

Не малка роля обаче изигра и промяната в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, а именно чл.25, ал.9, която изисква от страните да декларират, че цената посочена в нотариалния акт е действителната цена. „Не мога да кажа, че този проблем е преодолян на 100%, но в голямата си част е. Винаги сме обяснявали на клиентите, че няма по-голяма гаранция и за двете страни от това в нотариалния акт да бъде посочена действителната цена, което дава на купувача правото, ако евентуално поради някакви причини, които са дори извън някакво недобросъвестно поведение на продавача, да се стигне до отстраняване на имота или до разваляне на сделката, тогава купувачът да има правото и възможността да претендира точно за тази цена, която е посочена в нотариалния акт, т.е. точно тази цена, която той е платил действително плюс даже и със съответното обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи”, казва за читателите на imot.bg нотариус Теодора Вуцова.

Другият задължителен момент е, хората да имат доказани доходи. „Нерядко собствениците продават един имот, след което купуват друг. При покупката на имот задължително се попълва декларация за произхода на средствата. От интерес на купувача е да може да декларира реалния произход, легитимен на средствата, с които купува имота, т.е. че тези средства са от продажбата на друг имот. Има немалко хора, които живеят в чужбина и поради една или друга причина продават тук имот. За тях също е от голямо значение, защото в противен случай не биха могли да направят съответния превод към страната, в която живеят, за да ползват там в банковата си сметка сумата”, допълва нотариус Вуцова.

Препечатана статия от имот.бг на Милена Богданова