Отговорността ни за поддръжка и ремонт на покрива

При събиране на пари за ремонт на покрива почти всяка Етажна собственост се сблъсква със съсобственици,които отказват да платят своя дял.Така всички добросъвестните съседи са принудени да отделят по-голяма сума за ремонта.

Какво е решението? Обяснете на некоректните си съседи, че можете да предявите съдебен иск за вземанията и тогава ще им бъдат удържани дължимите средства + съдебните разноски по делото. Гражданите, освен права, имат и задължения.

Покривът е част от общите части на сградата, независимо над кой от обектите в нея се намира, напомня адвокат Димитър Кавалджиев. Ремонтите на покрива (пълни и частични) принципно са в тежест на всички собственици от етажната собственост, без значение колко далеч от покрива се намират. Отделните собственици също така са длъжни да осигуряват достъп в своя обект до общите части за ремонт.

Дали трябва да се направи пълен или частичен ремонт се решава от общото събрание – независимо над кого са течовете. Може да се ремонтира само зоната на течовете, но това не променя обстоятелството, че покривът е обща част и ремонтът му е задължение на всички. Това е при положение че повредите по покрива не са предизвикани от определени действия на конкретни собственици, които са в нарушение на закона или правилника за вътрешния ред.

Понякога един или няколко съсобственици са принудени да направят неотложен ремонт на покрива, въпреки отказа на останалите да заплатят своя дял от разноските. Въпреки многократните покани, голяма част от сумата остава невъзстановена с години.

За събиране на дълга ще ви е нужен протокол от общото събрание (при това законно проведено), в който е взето решение за ремонта и за вноските, които всеки собственик трябва да направи, и в какъв срок. Юристът подчертава, че тогава искът ще е от името на Етажната собственост.

Ако липсва такъв протокол, също може да се води дело, но лично от вас, например с основание „неоснователно обогатяване“. Процедурата и доказванията обаче ще бъдат затруднени. Делата ще се водят срещу всеки един, който не е заплатил своя дял, а не срещу Етажната собственост като цяло.

Лихвата е в размер нанаказтелната лихва (ОЛП+10 пункта), но това е в случай че има срок за плащане на вноските, който е просрочен. В противен случай ще трябва с покана (по възможност нотариална) да се определи падежа на вземането ви, от който да тече лихва.

Възбрана на общото помещения не може да се наложи, но щом е общо, то и не може да се прехвърля свободно. Единственият начин да се прехвърли е, ако всички собственици без изключение го прехвърлят. Но вие сте един от тях. Имайте предвид, че длъжник не е Етажната собственост, а всеки един от неплатилите дела си собственици.

След неотложен ремонт, заплатен от най-засегнатите страни– живущите на последните етажи –останалите съседи може да твърдят, че направеният ремонт е бил прекалено луксозен и да претендират за по-ниска сума.

Ако има решение на общото събрание с приета оферта на такава стойност, то може да претендирате всеки един от останалите съсобственици да заплати сумата от приетата оферта съразмерно с притежаваните идеални части. По думите на Кавалджиев това може да стане включително и по съдебен ред,като се позовавате на самото решение.

Дори да няма протокол от проведено общо събрание и респективно да липсват доказателства за взетите решения, пак може да претендирате за определена сума по съдебен ред, тъй е като е платена от вас, а в същото време от резултатите се ползват всички съсобственици. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 9от Закона за управление на етажната собственост собствениците са длъжни да заплащат разходите за ремонт на общите части.

Но без решение на общото събрание може да претендирате за необходимите разноски, а не полезните разноски (подобрения) – за последните е нужно решение. В този смисъл преценката дали извършените разноски и каква част от тях са направени като необходими разноски и каква част – за подобрения,ще се осъществи от съда, вероятно с помощта на вещи лица.

Много често хората се подвеждат по евтини оферти, които изглеждат прекалено изгодни. Обикновено работата се оказва некачествена и след не много време се налага повторен ремонт.Задължени ли са всички съсобственици отново да заплатят за него?

Закона за Етажната собственост гласи, че собствениците на имоти са длъжни да не причиняват вреда на общи части на сградата, напомня брокер Десислава Щебетовска. Отказвайки да направите повторен ремонт на покрива,който очевидно е бил належащ и е имало теч, който е рушил сградата, може да се тълкува като вреда и отказ да се вземат нужните мерки.

В чл.6 от същия закон е записано още, че собствениците на имоти са длъжни да „заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части“.

Ако преди време всички съсобственици сте се съгласили на евтин некачествен ремонт, това е проблем на всички ви. За съжаление често се получава така, че накрая евтиното излиза по-скъпо. Именно затова трябва да се работи с квалифицирани хора и професионалисти, независимо за коя сфера се отнася.

Преди да решите да не плащате, тъй като проблемът не ви засяга пряко, помислете какво бихте направили, ако живеехте на последния етаж и при всеки дъжд или сняг в помещенията от вашия апартамент шурти вода. Кой ще ви плати ремонта… и следващия?

Следва ли да плащаме за ремонт на покрива, ако не ползваме самия имот? Дали ползвате имота или не, това няма отношение към правото ви на собственост, тоест и към задълженията ви като собственик, посочва адвокат Милена Миткова. В ремонтите и поддръжката на общите части участвате съобразно притежаваните от вас идеални части от тях. Или накратко – да, трябва да плащате за ремонта.

от абв.бг