Продажба на жилище с кредит от купувача

Когато продавате имот, освен с готови пари, купувачите много често прибягват към ползване на ипотечен кредит. Плащането от банката става след изповядване на сделката по нотариален ред и издаване на удостоверение за вещни тежести, с други думи от 2 до 5 дни след сделката.

Крие ли опасности за продавача? Има ли вероятност банката да откаже плащане? Ще си загубите ли имота, ако банката не плати остатъка от цената?

Все основателни въпроси, които Ви вълнуват като продавач.

За да избегнете всякакви съмнения е необходимо в предварителния договор да се опише начина на плащане. Да включите неустойки, за неизправната страна. Да се изиска писмо от кредитиращата банка, че има разрешен кредит, на името на купувача за Вашия имот, подробно описан, с ангажимент от страна на банката да преведе сумата, след издаване на удостоверение от Агенцията по вписвания, че тя е първи кредитор към имота. След това в рамките на 24 часа, парите Ви ще бъдат приведени във ваша сметка, директно от банката, без да минават през купувача.

Ако Вашият имот, като продавач е ипотекиран?

Процедурата е същата, разликата е само в това, че трябва да представите писмо- ангажимент от банката, където е Вашия кредит, с дължимата сума към датата на сделката. След като Вашата банка получи цялата сума, тя погасява кредита, а Вие се задължавате да подадете лично, заявление към Агенцията по вписване за заличаване на ипотеката. Ако има останала сума от продажната цена, то тя се превежда на Вас като собственик.

Ако са останали незасегнати въпроси, които Ви интересуват, на тях с удоволствие ще отговори Пепа Стойнова.